installation av gasspis stockholm

En installation av gasspis i Stockholm

En installation av gasspis i Stockholm

Gasspis är det fördelaktiga alternativet på alla sätt. En gasspis levererar snabbt och ger hög värme. En gasspis levererar när alla elspisar svimmat av på grund av strömavbrott. En gasspis kräver minimal service och fungerar i många år. En gasspis minskar energikostnaden för din eller dina fastigheter.

Kanske vet du redan allt detta? Stockholm har ett stadsnät med gasledningar som omfattar hela staden. De fastigheter som inte redan är anslutna kan enkelt hoppa på tåget de också. Många fastighetsägare tillhandahåller redan denna utmärkta lösning för sina hyresgäster. Hyresgäster som en gång blivit bortskämda med gasspis vill inte byta bort dem.

Hur fungerar det med stadsgasnätet?

Gasen som används i nätet levereras från Högdalen. Källan är med andra ord lokal. Stadsnätet för gas har använts i många år och visat sig fungera problemfritt för alla användare. Naturgas är ett billigare alternativ än el på flera sätt.

En gasspis blir varm direkt och drar därför mindre energi. Den kan regleras steglöst vilket också sparar energi och underlättar för hemmakocken. De flesta professionella kockar föredrar att använda gasspis. Du kan utnyttja och reglera värmen på ett helt annat sätt än med en elspis. Det finns en anledning till varför användare inte vill byta.

Installation och byte

Är det dags för installation av gasspis stockholm behöver du naturligtvis vända dig till ett företag som har koll. Här som med allt annat önskar vi erfarenhet, kunskap och samarbetsvilja. Behöver du byta ut dina gamla gasspisar eller handlar det om nyinstallation?

En kompetent gasfirma ser inga problem vad det än gäller. Gamla spisar som ska bytas forslas givetvis bort då installationen skett. Vid nyinstallation av gasspisar är arbetet mer omfattande. Hur mycket beror på hur välförsedd den aktuella fastigheten är med gasledningar sedan tidigare. Kontakta företaget och be att få en offert.

Gas är det bästa alternativet för alla.