Faciliterande ledarskap

Faciliterande ledarskap – för en ökad samarbetsförmåga i företaget

Faciliterande ledarskap – för en ökad samarbetsförmåga i företaget

editorial

Företagsvärlden har traditionellt sett varit hierarkisk, vilket har inneburit att chefer och ledare har haft en auktoritär roll där de har beordrat och kontrollerat sina anställda. Men i och med att arbetsklimatet har förändrats och nya generationer upplever arbete på ett annat sätt så har även ledarskapsmodellerna fått en annan inriktning. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad som menas med faciliterande ledarskap, och varför detta är en väg mot framgångsrikt arbete.

Vad är faciliterande ledarskap?

Faciliterande ledarskap är en ledarskapsmodell som handlar om att stärka medarbetarnas självständighet och utveckla deras eget ansvar för uppgifter och prestationer. Istället för att chefen styr aktiviteterna i organisationen så skapar cheferna en miljö där medarbetarna kan ta ansvar, ta initiativ och utveckla sina färdigheter. Det är en annan typ av ledarskap som kräver ett större samarbete i företaget. Chefen blir en facilitator, som hjälper sina anställda att hitta lösningar på problem och utveckla nya idéer istället för att själv lösa allt.

Faciliterande ledarskap

Fördelar med faciliterande ledarskap

Förbättrar samarbetsförmågan

Faciliterande ledarskap främjar samarbetsförmågan i organisationen. Chefen och en hälsosam företagskultur som främjar samarbete och goda relationer mellan medarbetarna hjälper organisationen att uppnå sina mål.

Stimulerar kreativiteten

Faciliterande ledarskap uppmanar medarbetarna att tänka kreativt. Genom att ge dem mer ansvar och ta bort strikta kontroller, stimulerar cheferna medarbetarnas kreativitet och strävar efter att uppfinna nya idéer och strategier.

Ökar produktiviteten

Faciliterande ledarskap leder till att medarbetarna blir mer produktiva eftersom de tar mer ansvar för sitt arbete. De känner sig mer uppskattade och känner sig motiverade att göra ett bra jobb.

Ökade möjligheter för personlig utveckling

Faciliterande ledarskap ökar möjligheterna för personlig utveckling, vilket i sin tur ökar självkänslan hos medarbetarna. De lär sig mer om hur man arbetar i ett team och hur man bidrar till organisationen på bästa möjliga sätt.

En viktig och effektiv strategi

Faciliterande ledarskap är en viktig strategi för företagsledare att använda i dagens arbetsliv. Det leder till att medarbetarna blir mer självständiga, produktiva och kreativa på jobbet, samtidigt som de också upplever mer personlig utveckling. Chefen blir en facilitator, som hjälper sina medarbetare att ta större ansvar och att utveckla sin potential. Genom att anta en faciliterande ledarskapsmodell kan företag skapa en bättre arbetsmiljö som bidrar till en ökad framgång på lång sikt.