Hyr eller köp körplåt

Med hjälp av körplåt tar sig även stora fordon fram utan att förstöra vägen. Körplåt fördelar ut vikten av lasten över ytan, och detta gör att inte marken förstörs lika mycket när man ställer sig med en större maskin. Helt opåverkad blir inte marken trots körplåtar.  Tack vare körplåt kan maskiner som egentligen är för