Körplåt

Hyr eller köp körplåt

Hyr eller köp körplåt

Med hjälp av körplåt tar sig även stora fordon fram utan att förstöra vägen. Körplåt fördelar ut vikten av lasten över ytan, och detta gör att inte marken förstörs lika mycket när man ställer sig med en större maskin. Helt opåverkad blir inte marken trots körplåtar. 

Tack vare körplåt kan maskiner som egentligen är för stora för vägen ändå komma fram. Med hjälp av plåten breddar man vägen så mycket man behöver. Det blir en säkrare framkomlighet. 

Körplåt kan behövas på olika ställen. Det händer att man ser dem längs skogsvägar som egentligen är för smala, och även vid nybyggen där marken inte är tillräckligt stabil än för att bära tyngre maskiner. Med körplåtar förstör man inte lika mycket mark heller. 

 

För företag och privatpersoner

Idag finns möjlighet att både hyra och köpa sin körplåt. Detta kan både privatpersoner samt företag göra. Ska man bara använda det vid något enstaka tillfälle kan det vara värt att hyra, vet man av att det ska användas ofta kan det vara värt att köpa. 

 

 

Det finns olika storlekar att välja mellan på körplåtar. Behöver man större än vad som finns är det enkelt att lägga dem vid sidan av varandra, och på så sätt kan ni få det så brett ni önskar. Tjockleken brukar ligga på 30 mm. Storleken beror på både vad som ska stå på den, samt om det är för att bredda marken eller förvara maskinen. Detta kan man få hjälp av från företaget. 

Det finns företag som både säljer och hyr ut. Dessa hittar man när man söker efter det. De är experter inom sitt område och kan även hjälpa till med de frågor man har. Man hittar företag som både hyr och säljer om man söker på internet. Många har hemsidor man kan kolla in, i annat fall går det att ringa och maila.