Allt om familjerätt

Allt om familjerätt

Juridiken som berör förhållanden mellan privatpersoner och andra privata rättssubjekt som exempelvis organisationer eller företag kallas för civilrätt. Civilrätten har inte med den offentliga rätten att göra. Den offentliga rätten innehåller bland annat förvaltningsrätten, straffrätten och statsrätten.    En del av civilrätten kallas för familjerätt. Den delen reglerar en familjs rättsställning och rättigheter för familjemedlemmar