Bokföring

Bokföring - vad innebär det?

Bokföring - vad innebär det?

För dig som inte vet vad bokföring är så kan den här korta artikeln vara av stor nytta.

Företag har en skyldighet att utföra bokföring enligt svensk lagstiftning.

Själva bokföringsprocessen innebär att skriva ner vad som pågår i ett företag, såsom försäljning av tjänster och varor.

 

Bokföring följer strikta regler och visar alla ekonomiska händelser som sker på ett företag. Genom att titta på bokföringen kan man få en förståelse för vad som händer i en firma och ifall det går bra för den eller inte. Man kan alltså bilda sig en uppfattning om verksamheten samtidigt som bokföringen även kan fungera som ett beslutsunderlag. All form av ekonomisk redovisning ingår i bokföringen.

 

 

Bokföring måste prioriteras

Alla processer i en viss företagsverksamhet är viktiga. Allt från kundrelation till bildning av en bra företagsanda. Något som dock alltid bör prioriteras är bokföringen. Varför? Först och främst är varje företag tvungna att utföra bokföring vilket automatiskt gör den till en prioritet. Det är inte den enda orsaken. Bokföring skapar transparens för ägare, medarbetare och inte minst myndigheterna.

 

Bokföring ger alla intresserade parter klara tecken på hur det går för ens verksamhet, något som är A och O för varje företagsledning. Det är ju även en av orsakerna till varför bokföring ska prioriteras och skötas enligt alla anvisningar.

 

 

Tjänster inom bokföring

Vilka tjänster finns inom bokföring egentligen? Listan är väldigt lång. Vill du få en full förteckning kan du alltid ta dig en titt på följande länk: http://www.jberglundekonomibyra.se/.

Inom bokföringstjänsterna hittar du bland annat verifikationer, grund- och huvudbok, samt

resultat- och balansräkningar. Vid årets slut brukar redovisningsbyråerna presentera även ett årsbokslut eller en årsredovisning som presenterar resultaten av företagets årliga verksamhet.

Skattedeklarationen är också en del av bokföringen. Dess utformning och ifyllning måste ske i tid och på ett korrekt sätt då den ligger som underlag för all skattebetalning.