lediga lokaler

Att tänka på vid valet av lokaler

Att tänka på vid valet av lokaler

Det finns flera saker att tänka på och regler att förhålla sig till när det är dags att byta lokaler. Många företag byter inte lokaler speciellt ofta och därför kan det finnas otillräcklig kunskap inom området. Det kan också vara ett nystartat företag som letar lokaler för första gången. Har platsen någon geografisk betydelse? Hur stor lokal behöver företaget? Det är några av flera frågor företaget bör ställa sig innan det slutliga beslutet av lokal.

 

Frågor att ställa sig när företaget letar lediga lokaler

 

  • Finns det några konkurrensfördelar som går att uppnå om lokalen finns i ett visst område?
  • Behöver företaget vissa möjligheter för transporter och tillgänglighet?
  • Har företaget ett behov av att finnas nära samarbetspartners eller kunder? 
  • Hur ser behovet av parkeringsplatser ut? (Både anställda och kunder)
  • Behöver verksamheten vara nära kollektivtrafik och service som restauranger och butiker?
  • Vad är budgeten på hyran för lokalen? 

Analysera företagets behov

Först och främst behövs en analys över företagets behov av lokaler. Ju mer förberedd man är desto smidigare kan flytten gå och det kan sparas både pengar och tid. Det finns flera olika aspekter att tänka på, som vilken typ av lokal som företaget behöver. Kontorslokaler, lagerlokaler eller butikslokaler, det finns en stor mängd olika varianter. Man bör också tänka över vilka sorts utrymmen som behövs, som exempelvis förråd, lager och personalutrymmen.

En annan faktor som spelar stor roll är läget där lokalen finns placerad. Om företaget exempelvis är en målerifirma och har en lokal målgrupp i staden Sundsvall. Det är då positivt för verksamheten att hitta lokaler och bostäder i Sundsvall för att kunna vara nära sina kunder. Det är också fördelaktigt att tänka på transportleder till lokalen. Kanske den befinner sig i närheten av en råvara som företaget använder i sin produktion? Är verksamheten istället en butik är det viktigt att det finns exempelvis parkering och skyltar vid lokalen.