Sjukförsäkring

Sjukförsäkring som kompletterar sjukersättningen

Sjukförsäkring som kompletterar sjukersättningen

editorial

Att bli sjuk under en längre tid är något som kan ställa till det på många sätt, bland annat kan det innebära svårigheter att få ihop det ekonomiskt. Är det inte möjligt att gå till arbetet så betalas det inte heller ut lika mycket pengar, trots att man får ersättning. Är man dessutom en person som brukar ta extra pass emellanåt för att fylla på kontot lite extra så blir det ännu större skillnad när man plötsligt inte kan arbeta på grund av en sjukskrivning. 

Hur kan man dryga ut sin sjukförsäkring?

Det finns dock något som man kan göra för att få lite mer pengar under tiden man är just sjukskriven. Får man ersättning från Försäkringskassan så kan man vid sjukdom även ha rätt till ersättning från Afa Försäkring. Det är en slags komplettering till den ersättning man redan får. Handlar det till exempel om en person som är en privat eller kooperativt anställd arbetare som får 80 procent sjukpenning från Försäkringskassan så betalar Afa Försäkring dagsersättning med 12,5 procent av den sjukpenning som betalas ut.

Sjukförsäkring

När kan man få denna komplettering till sjukförsäkringen?

Ersättning från Afa Försäkring har man rätt att få när man har sjukpenning, rehabiliteringspenning eller smittbärarpenning från Försäkringskassan. Är man sjukskriven från sitt arbete, antingen på heltid eller på deltid, så är det Försäkringskassan som går in och betalar när arbetsgivaren inte längre gör det. Detta styr alltså även när man kan ansöka om kompletteringen från Afa. Betalar arbetsgivaren sjuklön i fjorton dagar och efter det får man ersättning från Försäkringskassan så får man också ersättningen från Afa från dag femton. 

Gäller försäkringen på arbetsplatsen?

För den som är anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal eller som har tecknat försäkring så ska de kollektivavtalade försäkringarna gälla, vilket alltså innefattar sjukförsäkring från Afa Försäkring. Även arbetsgivare utan kollektivavtal kan teckna försäkringar för sina anställda.