Sjukförsäkring

Sjukförsäkring för egenföretagare: Så säkrar du din inkomst vid sjukdom

Sjukförsäkring för egenföretagare: Så säkrar du din inkomst vid sjukdom

Som egenföretagare är det extra viktigt att ha en trygg sjukförsäkring som skyddar din inkomst vid sjukdom eller skada. I denna artikel går vi igenom hur sjukförsäkring fungerar, vilka alternativ som finns och hur du kan anpassa den efter dina behov.

Sjukförsäkring för egenföretagare – vad bör du tänka på?

Som egenföretagare är du inte automatiskt skyddad av den allmänna sjukförsäkringen på samma sätt som anställda. Därför är det viktigt att du tecknar en egen sjukförsäkring för att skydda din inkomst vid sjukdom eller olycksfall. Här är några punkter att tänka på när du väljer sjukförsäkring:

  • Täckning: Se till att försäkringen täcker både sjukdom och olycksfall, samt att den ger ett tillräckligt ekonomiskt skydd.
  • Väntetid: Vissa försäkringar har en karenstid, det vill säga en period då du inte får ersättning. Tänk på hur lång väntetid du är villig att acceptera.
  • Ersättningsnivå: Välj en försäkring som ger en ersättning som motsvarar dina behov och levnadskostnader.

avsättning till tjänstepension

Olika typer av sjukförsäkringar för egenföretagare

Det finns flera typer av sjukförsäkringar som passar egenföretagare. Här är tre vanliga alternativ:

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

En sjuk- och olycksfallsförsäkring ger ersättning vid sjukdom och olycksfall. Försäkringen kan ge ersättning för förlorad arbetsinkomst, samt för medicinska kostnader och rehabilitering.

Sjukkapitalförsäkring

Sjukkapitalförsäkring ger dig en engångsersättning vid varaktig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Ersättningen baseras på försäkringsbeloppet och kan användas för att täcka kostnader som uppkommer till följd av din arbetsoförmåga, exempelvis anpassning av bostad eller inköp av hjälpmedel.

Inkomstförsäkring

En inkomstförsäkring är en typ av försäkring som ger ersättning till en person om de förlorar sitt jobb och därmed sin inkomst. Försäkringen är utformad för att hjälpa människor att hantera ekonomiska svårigheter när de är arbetslösa.

Vanligtvis kräver en inkomstförsäkring att en person betalar en månatlig premie för att vara täckt. Om personen blir arbetslös kan försäkringen betala ut en del av den förlorade inkomsten under en viss tidsperiod, vanligtvis upp till ett år eller två.

Läs mer här: https://www.afaforsakring.se/privatperson/sjukforsakring/las-mer-och-anmal