Ström är nödvändigt

Ström är nödvändigt

Det är inte så lång tid i människans historia, bara knappt några hundra år, vi har kunnat utnyttja elektriciteten så mycket som vi faktiskt gör idag. Men nu, däremot, kan vi knappast klara oss utan ström. Vi är vana vid att kunna t.ex. läsa en bok vid vilken tid på dygnet som helst, för vi