LPG, LPG gas, gasol

Med LPG får du rent bränsle till företaget

Med LPG får du rent bränsle till företaget

editorial

Det är viktigt att ha en trygg källa till bränsle inom olika verksamheter samtidigt som det är viktigt att göra så lite miljöpåverkan som möjligt. Olika sorters bränsle används inom otroligt många branscher och beroende på vad företaget använder sig av så kan det vara bra att se över om det finns möjlighet att byta till ett bränsle med mindre miljöpåverkan. LPG är en produkt som kan hjälpa till att dämpa klimatförändringarna. Genom att byta från traditionella bränslen till LPG-gasol är det möjligt att avsevärt minska världens koldioxidutsläpp.

Vilka är fördelarna med att använda sig av LPG?

Vid förbränning av LPG så skapas ingen förorening av partiklar, sot, aska eller giftiga gaser, vilket gör det till ett rent bränsle. Förutom minskad miljöpåverkan så har gasol dessutom ett högt energiinnehåll och högt värmevärde samt är enkel och förutsägbar att arbeta med. Den förorenar inte mark eller grundvatten och har ett lågt koldioxidutsläpp jämfört med andra bränslekällor. Gasol är dessutom svårt att stjäla, framförallt om den förvaras i tank, och den härsknar inte heller i tanken eller flaskan. 

LPG, LPG gas, gasol

Hur används LPG?

Det är väldigt vanligt att LPG används som ett komplement till förnybar energi. Får man till exempel sin energi genom vindkraft så kan LPG fungera som reserv vid tillfällen då det inte är möjligt att få all den energi som krävs från vinden. 

Skaffa ett avtal med hög leveranssäkerhet 

Företag som vill ha LPG levererat till platsen där den behövs, när den behövs kan vända sig till Primagaz. Som företagskund hos Primagaz kan man förvänta sig mycket hög leveranssäkerhet och de täcker dessutom hela Sverige. Det går smidigt att beställa sin gasol online och man kan välja gasflaskor på 2 kilo upp till 33 kilo samt gastankar. Med hjälp av Primagaz kan man alltid ha tillgång till effektiv LPG oavsett om den används som komplement eller huvudsaklig energikälla.