Lek och lärdom

För att barn ska kunna lära sig nya kunskaper på ett bra sätt så behöver det vara lättsamt och roligt. Med hjälp av rörelse, ramsor, sånger och ett otvunget sätt är det så mycket lättare att uppskatta sin dag på en skola i Malmö.

Detsamma gäller andra orter. Det skapas en grund som kommande lärdom ska baseras på och om den grunden är lättsam så blir allt mycket lättare framöver. Många skolor har valt att gå ifrån den strängare skoldagen från förr. Idag bejakas individualitet och ett kreativt sinne där barnen får vara barn.

 

Nyttan av rutiner  

Rutiner i livet skapar trygghet och stabilitet för barn och människor i alla åldrar. Inom skola i Malmö gör en schemaläggning att rutiner blir naturliga. Men det finns också mycket utanför schemat som lärs ut inom skolvärlden. Det sociala spelet där man ska visa respekt för andra är bara en av delarna som skolan lär ut.

Man har svårt att bli framgångsrik i livet om man inte lever enligt det. Komma i tid, lyssna när andra talar, tacka för maten, vara en bra kompis och så vidare. Det borgar för en fungerande, trygg och trevlig skoldag samt en miljö där det är enkelt att ta till sig kunskap.  

Ute och inne

I alla åldrar är det viktigt att få frisk luft och att röra på sig. Men speciellt i lägre åldrar bör man lägga upp planeringen på en skola i Malmö så att barnen blandar stillasittande inlärning med rörelse och kreativitet. Många skolor använder sig av utomhusmiljön för rörelse under raster men även gymnastiklektioner. Men det finns till och med de skolor som förlägger vissa andra lektioner utomhus.

Det finns många områden där man kan hålla lektioner ute lika gärna som inne. Även högre upp i klasserna kan man välja att hålla vissa lektioner på skolgården eller någon kringliggande miljö.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *