personlig assistent

En personlig assistent ger professionell vänskap

En personlig assistent ger professionell vänskap

Det är ett jobb att vara personlig assistent åt någon som är funktionshindrad. Man blir anställd av kommunen eller av något av alla privata assistansföretag som finns. Utbildningen är för det mesta undersköterska, men det viktigaste är personliga egenskaper som tjänstvillighet och professionellt agerande.

En personlig assistent kan upplevas som en vän, men det är en professionell vänskap, som kräver att man kan sätta gränser och uppträda seriöst. Det är ett stort ansvar och även ett förtroende att vara inblandad i en människas privata vård, såväl när det gäller hygienfrågor, kost och motion som relationer med vårdtagarens släktingar och vänner.

Mervärde i vardagslivet

För den som inte klarar av dagliga rutiner själv, är det viktigt att ha en personlig assistent som kan ge stöd i vardagslivet. Det kan ibland vara en förutsättning för att en funktionshindrad person ska kunna bo i sin egen bostad, när det inte finns föräldrar eller andra släktingar som har förmåga att hjälpa till.

Det ger ett mervärde att få hjälp med dusch och bad, tandborstning och de dagliga rutinerna. Dessutom är det lättare att genomföra aktiviteter utanför hemmet om någon följer med. Den personliga assistenten är en mycket viktig resurs, och det är en flexibel person som kan följa med i olika händelser och vara lyhörd för skiftande sinnesstämningar och behov.

Dagsformen kan variera

Personlig assistent är ett jobb som kräver anpassningsförmåga. Man aldrig förutsätta vilken aktivitet som gäller en viss dag. Dagsformen varierar, och vårdtagaren kan ha värk eller ha en sjukdom som ändrar planeringen.

Precis som alla andra människor kan en funktionshindrad person bara behöva slappa ibland, och det behöver inte hända något hela tiden. Ibland får man hänga med på joggingrundor, och ibland spelar man spel eller lagar mat. Arbetet som personlig assistent kan vara mycket varierande, och behoven av den omvårdnad som behövs kan också skifta.