advokat

Brottmål för en advokat i Göteborg

Brottmål för en advokat i Göteborg

Inom advokatyrket finns det många olika områden där man kan välja det som man tycker är mest intressant, eller som man känner en extra god fallenhet för. Brottmål i Göteborg är det område som man ofta kallar för det tyngsta, eftersom det rör ärenden där anklagelsen kan vara den värsta av brott, nämligen mord.

Som advokat kan man också hamna i en helt annan sits än vid andra mål som har lägre profil, och kanske till och med bli intervjuad på tv eller i tidningar. Så om man funderar på att arbeta inom området så bör man ta det i beaktande.  

 

Ansvar för liv

Som advokat är det alltid lika viktigt att ta fram alla fakta och att kunna framställa dem i rätten på ett sätt som gör att rätten kan döma på bästa sätt. Men när det gäller brottmål så är det ännu viktigare, eftersom det handlar om liv för både den anklagade och offret.

Det kan vara ett brott där den anklagade kan få ett mycket långt fängelsestraff eller ett mål där offret riskerar att utsättas för ytterligare brott, som exempelvis misshandel, från den anklagade om det inte utdöms fängelsestraff. Kanske rör det sig också om ett ekonomiskt allvarligt brott där offret endast kan få tillbaka sina pengar om den anklagade döms.  

 

Arbeta för landets väl

När man arbetar som advokat inom brottmål så arbetar man lite annorlunda än inom andra områden. Det beror på att ett brottmål har staten som part i målet. Med det menas att om man utför ett brott mot lagen så är det inte offret som är motpart utan staten. I och med detta så får också målet ytterligare tyngd. Och som offer kan man inte dra tillbaka sin anmälan även om man skulle vilja det på grund av någon anledning, vilket är en trygghet för befolkningen.