Lek och lärdom

För att barn ska kunna lära sig nya kunskaper på ett bra sätt så behöver det vara lättsamt och roligt. Med hjälp av rörelse, ramsor, sånger och ett otvunget sätt är det så mycket lättare att uppskatta sin dag på en skola i Malmö. Detsamma gäller andra orter. Det skapas en grund som kommande lärdom