Hyr eller köp körplåt

Med hjälp av körplåt tar sig även stora fordon fram utan att förstöra vägen. Körplåt fördelar ut vikten av lasten över ytan, och detta gör att inte marken förstörs lika mycket när man ställer sig med en större maskin. Helt opåverkad blir inte marken trots körplåtar.  Tack vare körplåt kan maskiner som egentligen är för

Lek och lärdom

För att barn ska kunna lära sig nya kunskaper på ett bra sätt så behöver det vara lättsamt och roligt. Med hjälp av rörelse, ramsor, sånger och ett otvunget sätt är det så mycket lättare att uppskatta sin dag på en skola i Malmö. Detsamma gäller andra orter. Det skapas en grund som kommande lärdom